Make an inquiry

Borettslagets navn
Organisasjonsnummer
Hvor mange parkeringsplasser med elbilslading trenger dere?
Er parkeringsplassene ved siden av hverandre slik at duo-ladebokser kan installeres?
Effekt
Hvordan er parkeringsplassene plasserte?Fast kabel
Type elektrisk anleggLastbalanseringInstallasjonFornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefonnummer
E-post
Øvrig informasjon

* Ruter merket med en stjerne (*) må fylles ut før du kan sende forespørselen din.