1. Informasjon om bruk av www.incharge.vattenfall.no

Takk for at du benytter oss til å lade din elbil (“Tjenesten”). Tjenesten leveres av InCharge AB (559178-6081), med adresse Evenemangsgatan 13, 169 92 Stockholm og Vattenfall AB med adresse SE-169 92 (“InCharge”), som også er personvernsansvarlig for den behandling av personopplysninger som skjer når du benytter Tjenesten. Henvisninger i denne personvernspolicy til "vi", "vår" og "oss" er referanser til Vattenfall AB og InCharge AB. Henvisninger til "du " eller" din " er henvisninger til besøkende på nettstedet.

A) Informasjon om Controller og service
Felles ansvar for personopplysninger
Vattenfall AB
169 92 Stockholm
InCharge AB
Evenemangsgatan 13C
169 56 Solna
Kontakt personvernombud:
epost: dpo.nordics@vattenfall.com

 

Hvordan er ansvaret fordelt og hva betyr dette for deg?Vattenfall AB er ansvarlig for innsamling, lagring, endring og sletting av data, begrensning av behandling og overføring i samsvar Med artikkel 20 GDPR. Du er imidlertid fri til å hevde dine rettigheter under GDPR til begge selskapene. Du vil motta informasjon fra selskapet du kontaktet. Foretakene skal straks underrette hverandre om eventuelle punkter som du har gjort krav på. De skal gi hverandre all informasjon som er nødvendig for å svare på forespørsler. Begge selskapene leverer i fellesskap informasjonen som kreves i samsvar med artikkel 13 og 14 GDPR. Du kan også kontakte vår databeskyttelsesansvarlig hvis du har spørsmål.

 

Nettstedsbesøk og tilgangsdataNår du besøker nettstedet vårt samler vi inn og behandler datatilgang (logg-filer) som teknisk sett er nødvendige for at vi skal kunne vise vårt nettsted for deg, og for å sikre stabilitet og sikkerhet. Datatilgang omfatter IP-adresse, dato og klokkeslett for forespørselen, tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT), innhold på forespørsel (f.eks. Status/HTTP statuskode), mengden av data som overføres, henvisningsadresse (side du har besøkt), operativsystemet og dets grensesnitt, språk og versjon, samt type nettleserprogram, type og versjon av den mobile enheten og varsel om vellykket henting.

Hver enhet, for eksempel en datamaskin eller mobiltelefon, krever en unik IP-adresse for å overføre data på Internett. Vi lagrer disse midlertidig av sikkerhetshensyn (f. eks. for å undersøke misbruk eller svindel), for å sikre stabiliteten og driftssikkerheten og ansvarligheten til systemet vårt. Ingen personlig evaluering finner sted. Vi kan utføre statistisk evaluering av anonymiserte dataregistre. Disse dataene evalueres kun for den tekniske driften av nettstedene og slettes etter 30 dager, med mindre de ytterligere kreves for bevisformål ved brudd på loven.

Det juridiske grunnlaget for databehandling er vår legitime interesse i å tilby nettstedet vårt, artikkel 6.1 (f) GDPR.

 

Cookies

For å gjøre tilbudet på våre nettsider mer tilpasset deg og for å forbedre nettstedet, bruker vi cookies. En cookie er en liten tekstfil som nettstedet lagrer på din datamaskin/telefon. Du bestemmer selv hvordan din enhet skal administrere cookies gjennom innstillingene i din nettleser eller gjennom innstillingene på våre nettsider. Vi bruker både førsteparts- og tredjepartscookies til forskjellige formål. Noen av de cookies som plasseres på enheten din slettes når du forlater nettstedet vårt (øktcookies), mens andre vedvarer i opptil 2 år for at nettstedet skal kunne gjenkjenne deg fra gang til gang hvis du kommer tilbake (permanente cookies). Vi bruker teknisk nødvendige cookies for at nettsidene våre skal fungere og av IT-sikkerhetsgrunner (tilgangsdata beskrevet ovenfor). I tillegg bruker vi cookies for anonym statistikk på våre nettsider, samt for presentasjon av tilpasset innhold (rettslig grunnlag for databehandling er samtykke I henhold til artikkel 6. 1(a) GDPR. Så lenge det ikke er av teknisk nødvendighet bestemmer du selv hvilke cookies du vil tillate og ikke tillate. Ditt samtykke inkluderer overføring til eller databehandling av tredjeparts tjenesteleverandører som ikke har et sammenlignbart nivå av databeskyttelse med EU i henhold til artikkel 49.1 GDPR. Når det gjelder personopplysninger (f.eks. personlige identifikatorer eller IP-adresser) er det en risiko for at lokale myndigheter kan behandle dem, og at dine rettigheter som registrert ikke kan håndheves. Innstillingen for cookies kan endres når som helst. Du finner mer informasjon om cookies som brukes her: Cookies | Vattenfall InCharge.

 

Overføring av personopplysningerVåre databehandlere (f.eks. IT-tjenesteleverandører, inkl. sky-leverandør, cookieverktøy-leverandør) har mottatt instruksjoner om håndtering av personopplysninger for å oppfylle ovennevnte formål.

En overføring av opplysningen kan skje på grunn av juridiske forpliktelser overfor offentlige myndigheter eller hvis en overføring er nødvendig (f. eks. advokater, domstol).

 

Dataoverføring til tredjelandVi bruker noen ganger leverandører som delvis er lokalisert i såkalte tredjeland (f.eks. USA), dvs. land hvis databeskyttelsesnivå ikke samsvarer med EUs. I den grad dette er tilfelle, Og EU-kommisjonen ikke har tatt en avgjørelse om adekvat beskyttelsesnivå for disse landene (artikel 45 GDPR), har vi tatt passende forholdsregler for å sikre et adekvat beskyttelsesnivå for dataoverføringer. Vi bruker EUs standard kontraktsklausuler.

Hvis dette ikke er mulig, baserer vi overføringen av data på unntak fra artikel 49 GDPR, ditt uttrykkelige samtykke eller nødvendigheten av overføringen for utførelsen av kontrakten.

Når en overføring til et tredjeland finner sted og det ikke foreligger noen avgjørelse eller garanti, er det mulig og det er en risiko for at myndigheter i det respektive tredjelandet (f. eks. sikkerhetstjenester) kan få tilgang til de overførte dataene for å samle inn og analysere dem, og at håndhevelsen av dine rettigheter som datasubjekt ikke kan garanteres.

Sletting

Vi lagrer ikke personopplysninger lengre enn nødvendig. Visse opplysninger kan imidlertid lagres i lengre perioder for å oppfylle andre juridiske krav, for eksempel bokføringsloven, som pålegger oss å lagre opplysninger i 7 år. Det er også grunn til å lagre opplysningene lengre hvis det pågår en etterforskning eller tvist, selv om kundeforholdet har opphørt, eller der du har kjøpt et produkt av oss og vi må lagre opplysningene for å kunne oppfylle garantiforpliktelsene våre.

Du kan konfigurere cookies som brukes på nettstedet, sjekke lagringsperioder og cookieinnstillinger i cookiebanneret, som du finner i bunnteksten via "Skreddersy cookies”.

Dine rettigheter
Rett til tilgang
Alle har rett til å få informasjon om i hvilken utstrekning opplysninger om den enkelte behandles av InCharge. Dersom slike personopplysninger finnes får den berørte personen, etter forespørsel, informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger som behandles, hvor disse er hentet fra, for hvilket eller hvilke formål behandlingen skjer, hvilket behandlingsgrunnlag som foreligger og hvem opplysningene oppgis til. Den som ber om informasjon skal kunne legitimere seg. InCharge sender svar til den folkeregistrerte adressen som er registrert hos InCharge innen 1 måned fra da forespørselen kom inn.
Rett til korrigering

Alle har rett til å begjære korrigering av sin egen kundeinformasjon om den er feilaktig eller behandlet i strid med gjeldende rett.

Rett til sletting
InCharge sletter personopplysninger når et behandlingsgrunnlag mangler for å behandle opplysningene. Våre kunder har rett til å omgående få sine personopplysninger slettet om noe av følgende foreligger:

• behandlingen baserer seg kun på ditt samtykke og du tilbakekaller dette,• opplysningene ikke lengre trengs til de formål som de ble behandlet for,• behandlingen skjer for direkte markedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles til det formål,• informasjonen ikke har blitt behandlet i henhold til GDPR,• du motsetter deg behandling som skjer etter en interesseavveiing og de berettigede grunner ikke veier tyngre enn din interesse, og• sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

 

Rett til å motsette seg automatisert beslutningstakingInCharge bruker ikke automatisert beslutningstaking innen noe område for den registrerte.

 

Rett til begrensning av behandlingDu har i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dette gjelder blant annet om du anser at personopplysningene er feilaktige og du har begjært korrigering. Mens utredning pågår kan du begjære at behandlingen av personopplysningene begrenses.

 

Rett til porteringDu kan ha rett til å overføre opplysninger du har gitt oss til en annen part.

 

Rett til å levere anmeldelse til myndighetDersom du anser at InCharges behandling av dine personopplysninger ikke skjer på korrekt vis har du mulighet til å melde dette inn til relevant myndighet. Kontaktopplysninger til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for InCharge, finner du under. Anmeldelse kan også skje til myndighet i et annet land du er bosatt i.

 

Rett til erstatningDu kan ha rett til erstatning i enkelte tilfeller, for eksempel dersom vår behandling av dine personopplysninger har ført til skade for deg. Krav kan stilles direkte til InCharge.

Vil du benytte noen av de rettigheter som angis over kan du kontakte kundeservice via e-post: kundeservice@vattenfall.com. Andre kontaktopplysninger angis under.

 

Lenker til andre nettstederVattenfall InCharge-nettstedet inneholder linker til tredjeparts nettsteder, slik som samarbeidspartnere. Dersom du bruker disse linkene forlater du Vattenfalls nettsted InCharge, og dermed også omfanget av denne personvernerklæringen. Vi er ikke ansvarlig for at linkede nettsteder overholder lovbestemmelsene.

 

KontaktopplysningerForespørsel om registerutdrag sendes:Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker
eller via e-post til kundeservice@vattenfall.comTelefon: 22 73 01 00Spørsmål om InCharges og Vattenfall konsernets personopplysningsbehandling kan stilles til en av våre personvernombud eller via det generelle kontaktskjemaet på hjemmesiden. ​Kontaktopplysninger til personvernombudet er;Epost: dpo.nordics@vattenfall.comTelefon: +46 08-739 50 00Du kan også kontakte Datatilsynet. Det kan du gjøre i det landet du bor, eller Datainspektionen i Sverige som er InCharges tilsynsmyndighet. Kontaktopplysninger til Datatilsynet er;Postadresse: Postboks 458 SentrumTelefon: 22 39 69 00Epost: postkasse@datatilsynet.no

 

Datasikkerhet

Dine personopplysninger krypteres på Vattenfall InCharge nettsted og overføres via internett ved hjelp av secure transmission protocol (https). Vi beskytter vårt nettsted og andre systemer mot tilgang, tap, ødeleggelse eller endring av dine opplysninger fra uautoriserte personer gjennom tekniske og organisatoriske tiltak. Tilgang til din kundekonto er kun mulig etter at du har skrevet inn ditt personlige passord. Du bør alltid behandle din login-informasjon konfidensielt, og logge deg ut av portalen når du er ferdig.

 

Rapportering av sårbarhet gjennom "ansvarsfull informasjon“Vattenfall InCharge verner sterkt om sikkerheten av våre informasjonssystemer. I prinsipp kan mangel på sikkerhet ikke utelukkes 100 prosent. Å utnytte eller misbruke slike sårbarheter er ulovlig.For å forhindre at sikkerhetsproblemer utnyttes av angripere, vil vi gjerne at du kontakter oss dersom du skulle oppdage et mistenkt problem. Ta kontakt med oss via dpo.nordics@vattenfall.com.