03.02.2022 | 2 min

 

For deg som er eiendomseier

Elbilladere med betalingsløsninger reduserer administrasjonen for eiendomseiere


Etter hvert som flere og flere av leietakerne velger elbil, øker også etterspørselen etter lademuligheter på parkeringsplassen utenfor eiendommen. Da er det viktig at dere velger både ladebokser og service som samsvarer med leietakernes behov. Gjennom å bruke en ladeløsning med betaling for de som lader sin elbil, sparer dere verdifull tid og administrasjon.

Med mange eiendommer og leietakere er det mye som hele tiden skal vedlikeholdes og oppdateres. Da er det bra å slippe administrasjonen rundt både ladestasjonene og faktureringen av ladingen. Men hvordan fungerer det med lading og betalingsløsningene på ladestasjonene? Her kan dere lese mer om hvordan en smart betalingsløsning fungerer.

 

4 trinn: Slik fungerer betalingsløsningen fra Vattenfall InCharge

1. Lade med ladekort/ladebrikke

For å kunne lade på eiendommens ladestasjoner må leietakerne bestille gratis ladekort eller ladebrikke på vår hjemmeside. Kortene/brikkene brukes for å starte ladingen på ladestasjonene deres, men kan også brukes på Vattenfall InCharges offentlige ladestasjoner. Leietakerne deres har da tilgang til nesten hundre offentlige ladepunkter i Norge, i tillegg til flere tusen i Sverige, Nederland og Tyskland.

 

2. Tilgangslisten i portalen My InCharge

Dere bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til deres ladestasjoner. Dette administrerer dere enkelt i vår portal My InCharge, der dere under Tilgangslisten kan velge hvilke ladekort eller brikker som får lade. I My InCharge ser dere også hvor mye leietakerne har ladet for. Via sitt personlige My InCharge-konto kan elbileierne selv se sin ladehistorikk, og få oversikt over hvor mye de har ladet.

 

3. Vi fakturerer elbileierne

Ladekortene og brikkene er knyttet til unike RFID-numre som er registrert i systemet vårt. På denne måten kan vi se statistikk over alle ladeøkter og nøyaktig hvor mye det er ladet på ladestasjonene deres. All lading, både på eiendommens parkeringsplass og i det offentlige ladenettet, synes tydelig på en og samme faktura og sendes direkte fra oss til de som lader. På denne måten har de full kontroll over utgiftene sine.

 

4. Dere får betalt for ladingen – uten å gjøre noe

Betalingene vi får inn for ladingen på eiendommens ladestasjoner overfører vi til dere, enkelt og greit. Betalingsløsningen er helt administrasjonsfri, dere slipper å ta hånd om faktureringen og får betalingen inn på deres konto uten å gjøre noe.

Sett deres egen pris og dekk kostnadene

Kostnadene kan bestå av innkjøpspris på ladingen pluss en ekstra parkeringsavgift. Men det kan være en fordel å heller legge til en ekstra kostnad på kWh-prisen, fordi noen lader mye og andre mindre. Dere kan regne med at kostnaden i gjennomsnitt er omtrent 1,60 kr/kWh, men det varierer avhengig av strømavtalen. Med denne betalingsløsningen kan dere selv velge prisen per kWh. Ved å legge til en margin får dere inntekt til å dekke kostnader for den faktiske investeringen av ladeløsningen eller andre kostnader.
Skulle strømprisene for eksempel øke mer enn normalt kan dere enkelt gå inn å øke prisen slik at alle kostnadene fortsatt dekkes.

I regneeksemplet med egen pris per kWh ser dere omtrent hvor mye dere kan tjene på ladingen per år.

 

 

 

 


Lade eiendom
Lade bedrift
;