16.03.2021 | 4 min

Slipp administration i borettslaget med en smart betalingsløsning


Når borettslaget bestemmer seg for å investere i ladestasjoner, er det viktig at dere får både maskinvare og tjenester som passer deres behov. En ladeløsning med betalløsning, der dere slipper å håndtere faktureringenen av ladingen, sparer dere for både tid og penger.

Slik fungerer betalløsningen med Vattenfall InCharge

Har dere i styret allerede mye å gjøre med papirarbeid og møter, og vil unngå unødvendig administrasjon rundt ladestasjonene i borettslaget? Her kan dere lese mer om hvordan en smart betalingsløsning sparer både tid og arbeid for borettslaget.

Beboerne med elbil bestiller et gratis ladekort eller ladebrikke på nettstedet vårt som de bruker for å lade. Ladekortene og brikkene er koblet til unike RFID-nummer som er registrert i systemet vårt. På denne måten kan vi vise statistikk over alle ladeøkter og nøyaktig hvor mye elbileieren har ladet på deres ladestasjoner. Ladekortet eller ladebrikken kan også brukes i Vattenfall InCharges offentlige ladenettverk, elbileierne i borettslaget har da tilgang til våre mange ladepunkter både i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland.

Dere i borettslaget bestemmer hvem som skal ha tilgang til å lade på ladestasjonene deres. Dere kan enkelt administrere tilgangene i My InCharge-portalen, hvor dere også kan se hvor mye beboerne har betalt for. Elbilføreren kan også logge inn på sin personlige konto og se sin egen logg.

 

Administrasjonsfri løsning

Med betalingsløsningen får dere en helt administrasjonsfri ladeløsning der vi tar oss av all fakturering. Dere slipper å legge tid og arbeid på faktureringen, og får penger for ladingen inn på kontoen uten å gjøre noen verdens ting.

Alle ladeøkter knyttet til det respektive RFID-nummeret samles i systemet vårt. All lading både i borettslaget og på veien kommer på en og samme faktura og sendes direkte til beboerne som har ladet. På denne måten har elbilføreren full kontroll over utgiftene sine, og dere trenger ikke å håndtere administrasjonen. Betalingen vi mottar for lading på ladestasjonene deres, overfører vi tilbake til dere - enkelt og greit!

5 skritt

  • Elbilen lades på stasjonene deres med sitt unike ladekort eller ladebrikke som de bestiller gratis på vår nettside.
  • Kortet eller brikkens RFID-nummer finner dere i Vattenfall InCharges system der alle ladingsøkter (både på veien og i borettslaget) registreres.
  • Vi fakturerer elbileieren direkte basert på informasjonen i systemet vårt.
  • Elbilføreren ser alle sine ladeøkter på fakturaen og betaler oss.
  • Vi samler inn betalingene fra beboerne som er koblet til ladestasjonene deres, og refunderer samlet til dere.

Sett deres egen pris og få dekket kostnadene

Hvor mye koster det da å lade elbilene i borettslaget? Prisen på strøm varierer, men i gjennomsnitt kan dere regne med at kostnaden er omtrent 1,60 kr/kWh. Med betalingsløsningen kan dere selv velge prisen per kWh. Ved å legge på en margin får dere inntekter for å dekke kostnadene for den faktiske investeringen av ladeløsningen eller andre kostnader. Kostnadene kan også håndteres med selvkostnadspris og med en ekstra parkeringsavgift. Men fordelen med å legge til en ekstra inntekt på kWh-prisen er at kostnadene da står i forhold til forbruk, da elbilførernes lademengde varierer.

I regneeksempelet nedenfor kan dere se omtrent hvor mye dere i borettslaget kan tjene på lading av elbil per år gjennom å sette en egen pris per kWh.

 

Lade borettslag
;