29.10.2020 | 4 min

Elbil for alle; endelig lovendringer for lading av elbil i borettslag


I 2017 vedtok stortinget at seksjonseiere i eierseksjonssameier har en lovfestet rett til å lade elbil hjemme. Høsten 2020 fremmet regjeringen et lovforslag som gjør at beboere i borettslag får samme mulighet, noe som betyr at borettslagets styre ikke kan hindre noen å sette opp et eget ladepunkt for elbil i felles garasje. Forslaget ble vedtatt på Stortinget i desember 2020 og trer i kraft 1. januar 2021.

Nå blir det enklere å være elbileier, også i borettslag

Elbil-andelen på norske veier er nå ca 10 prosent. Av nye personbiler i 2019 var 42 prosent elektriske, mens 26 prosent var ladbare hybrider. Mange elbil-eiere har ikke mulighet til å lade elbilen i borettslaget der de bor. Styret har sagt nei, og argumentet er gjerne at det er for dyrt eller for omfattende. Konsekvensen blir unødvendig lange køer på hurtigladerne, og i verste fall at folk velger bort elbil som alternativ fordi det blir vanskelig å få til en tilfredstillende lading av elbilen i hverdagen. Men nå endres dette, og mange elbileieiere i borettslag kan se fram til enklere prosesser for å få ladet sin elbil hjemme.

Hva innebærer det nye forslaget for borettslag?

Lovforslaget innebærer at den enkelte andelseier i et borettslag får rett til å sette opp et ladepunkt, også i tilfeller der flertallet i borettslaget er imot. Ønsker man å sette opp et ladepunkt må man selv dekke utgifter til ladeboks og betale for strømmen man bruker. Borettslaget forplikter seg til å legge til rette for lading i felles garasjer, med oppgraderinger av strømnett og ny infrastruktur. Andelseiere uten elbil kan bli nødt til å være med å dekke disse utgiftene.

Sameier og borettslag får samme regler

De nye reglene om lading av elbil i borettslag gjør at borettslag endelig får de samme reglene som sameier har hatt siden begynnelsen av 2018. Lovendringen kan ha betydning for ca. 500.000 eierseksjoner i 63.000 sameier, og nesten 360.000 borettslagsboliger i 8700 borettslag.

Innføres fra 1. januar 2021

Forslaget ble vedtatt på Stortinget i desember 2020 og trer i kraft 1. januar 2021. Dette blir et kjærkomment skritt mot målet om at alle nye biler som selges i 2025 skal være utslippsfrie.


Lade borettslag
;