21.02.2020 | 5 min

Elbilbatteri & Motor


Prinsippet med elbil er enkelt: å føre strøm fra et batteri til en elmotor som dreier hjulene og setter bilen i bevegelse. Utviklingen av elbilbatteri går fort, og det finnes en god del ting du selv kan tenke på for å beholde en stabil rekkevidde på ditt elbilbatteri så lenge som mulig.

Utviklingen går i rasende fart

Det jobbes på spreng på flere hold for å skape et elbilbatteri med enda større kapasitet. Og allerede neste år kommer vi til å kunne kjøpe elbil med batterier som gir dobbel rekkevidde og betraktelig kortere ladetid, om vi skal tro prognosene hos flere store leverandører. Men allerede nå koster elbilbatteriene stadig mindre, og tar oss lenger og lenger. Veien videre henger sammen med råvarepriser og batteriforskningens evne til å finne alternative materialer til elbilbatteriene.

Elbilmotoren

En elbil består kort sagt av batteriet, en del kraftelektronikk, og en elller flere elmotorer som driver hjulene, altså langt færre komponenter og bevegelige deler sammenlignet med biler med forbrenningsmotor. Virkningsgraden til en bensinmotor er aldri mer enn 30 prosent. Det betyr at 70 prosent av energien du tilfører, forsvinner ut i varme. På en elbil er virkningsgraden mellom 60 og 85%.

Elbilbatterier slites over tid

Hver gang batteriene lades slites de litt. Det er veldig små forandringer hver gang, men etter flere år blir det likevel merkbart. Undersøkelser viser at etter 16.000 mil har elbilbatteriet mistet 10-15 % av sin kapasitet. Nyere biler, og ikke minst de bilene som kommer ut på markedet de nærmeste årene, forventes å holde mye lengre, og vil ha samme rekkevidde hele sin livslengde.

Temperaturen påvirker også batteriet.

Ideell temperatur for et batteri er romstemperatur. Blir batteriene for varme slites de mer. Under varme perioder på sommeren er det høy belastning som gjør batteriene varme, ettersom de da skal levere høy strømstyrke. Også ved hurtiglading blir de varme. Ved kalde temperaturer mister de evnen til å gi fra seg høy strømstyrke, og lader langsommere. På moderne elbiler er batteriene derfor veldig bra isolerte, slik at temperaturen for det meste holdes jevn. Forvarmer du elbilbatteriene kan du øke rekkevidden med en tredjedel om vinteren. Hvis du kobler bilen til en lader, kommer strøm til oppvarming fra strømnettet i stedet for direkte fra batteriet, med lengre rekkevidde som resultat. Derfor anbefales det alltid å koble elbilen til laderen når du parkerer bilen om vinteren. Hvis du i tillegg forvarmer kupéen med strøm fra strømnettet før du kjører i stedet for fra bilens batterier, får du enda bedre rekkevidde.

Bensinbiler har bra av å være koblet til motorvarmeruttak om vinteren. Varmere motor gir mindre utslipp og lavere forbruk. På samme måte er det også bra for elbiler å stå koblet til et ladeuttak om vinteren. Et varmere batteri og en varm kupé gir lengre rekkevidde. 

Les mer om elbilens rekkevidde.

Ladehastighet i et elbilbatteri

Hvor raskt et batteri kan lades bestemmes altså av batteritemperaturen og hvor mye batteriet er ladet. Kalde eller varme batterier kan ikke lades så raskt som romstempererte batteri uten å bli skadet, og derfor kan ladingen gå tregere enn vanlig om vinteren. I tillegg lades batteriene raskest når de er fullstendig utladet, for da kan de motta maksimal ladestrøm. Når batteriene begynner å bli fulladet, øker resistensen, og ladestrømmen reduseres for å unngå overoppheting av batteriene. Å lade et batteri fra null til 80 prosent går like raskt som å lade de siste 20 prosentene. 

Et lite triks fra elbilprodusentene

Et helt fulladet batteri er det som sliter mest på et elbilbatteri. Det bør heller ikke bli helt utladet, ettersom det kan gi permanente skader på batteriet. Produsentene har valgt å løse dette ved å gjøre det umulig å bruke hele batteriets kapasitet. Når det på skjermen indikeres at batteriet er 100% ladet er 95% nok nærmere sannheten. Samtidig er rådet å aldri lade bilen mer enn 80-90%, dette for å forlenge batteriets livslengde. Og når bilen viser at batterikapasiteten er på 0% er det i realiteten ca 5% strøm på batteriet. Disse to sikkerhetsmarginene gjør at elbilbatteriene holder i mange år.


Elbil
;