14.02.2022 | 4 min


For deg som er eiendomseier

Ladestasjoner i eiendom – for sikkerhets skyld!


Diskusjoner om ladestasjonenes være eller ikke være skaper engasjement i ulike fora på nettet. Kan man ikke bare lade i en vanlig stikkontakt? Her kan du lese mer om hvorfor du som eiendomseier bør investere i ladestasjoner.

Firmabilmarkedet står for en økende del av nybilsalget og mange bedrifter går over til en fossilfri bilpark. Etterspørselen etter å kunne lade sin elbil øker blant både ansatte og besøkende. Å ha mulighet til å kunne lade raskt og trygt der vi parkerer over lengre tid er avgjørende for å få både arbeid og fritid til å fungere. Eiendommmer med mulighet for lading av elbil er derfor attraktive i valg av både butikk- og kontorlokaler.

Er ikke et vanlig eluttak bra nok?

Mange lurer på om det skulle fungere like bra å lade elbilen i vanlige stikkontakt, og det avhenger av hvordan behovene og forholdene i eiendommen ser ut. Men det er veldig viktig å skille mellom midlertidig lading og lading som skjer regelmessig. Alle som lader elbilen med standard stikkontakt må alltid ha tilsyn med ladingen. Brannfaren er stor dersom forholdene ikke er de beste.

Hva sier ekspertene? Les hva Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elbil24 og NAF skriver om elbillading og sikkerhet:

DSB: Lading og sikkerhet
Elbil24.no: Dette sier ekspertene
NAF: Slik lader du trygt hjemme og på hytta

Ladestasjoner med lastbalansering sørger dessuten for at elbilladingen ikke overbelaster eiendommens hovedsikring slik at sikringen går. Lastbalanseringen fordeler strømkapasiteten mellom forbruket i huset og bilene som lades. Dette lar deg lade bilene på eiendommens parkeringsplass uten at hovedsikringen blir overbelastet. Elbilladingen er alltid tilpasset den strømmen som er tilgjengelig.

En ladestasjon gir ikke bare sikkerhet, ladingen blir også mye mer effektiv. Du lader rett og slett raskere på en ladestasjon enn i  en vanlig stikkontakt og sørger dermed for at de som trenger å lade sin elbil alltid har ladet bil når de skal ut på veiene. 

Eksempel: Nissan Leaf med 40 kWh batteri trenger 18 timer og 30 minutter for å lade opp batteriet i et vanlig uttak. En Tesla Model 3 Standard Range med 55 kWh batterikapasitet lader på 23 timer og 45 minutter i et vanlig uttak.

Slik jobber Vattenfall InCharge med brannsikkerhet

Nedenfor kan dere lese om hvordan vi jobber med brannsikkerhet. Har dere spørsmål får dere gjerne kontakte oss!

• Alle våre installatører er er registrert i
elsikkerhetsregisteret hos DSB.

• Alle våre ladestasjoner har Type-2 ladekontakter som tåler høy belastning i lang tid. Ladingen overvåkes i henhold til modus 3, der koblingen er elektrisk forriglet for å sikre stabilitet under ladingen.

• Alle programvarer er grundig testet før lansering på markedet.

• Laderne er alltid koblet til en egen gruppesikring.

• Kabelinstallasjonen er alltid sikret med jordfeilbryter (JFB) ved sikringssentralen, og alle våre ladestasjoner har JFB type-A og likestrømsdeteksjon (tilsvarende JFB type-B) i henhold til elinstallasjonsreglene i NEK400,

• Våre leverandører utfører en rekke sluttester i sin produksjon for å sikre at alle ladestasjoner oppfyller funksjons- og kvalitetskrav. I tillegg til dette gjennomfører installatørene alltid en registrert installasjons- og driftstest. Vi utfører også avanserte tester internt i vårt testlaboratorium i Nederland.

• Vi tilbyr dynamisk lastbalansering mot eiendommens elektriske anlegg og lastbalansering mellom flere ladestasjoner.

Smart lading i eiendom: Enkel administrasjon og betaling

De som lader i et vanlig uttak betaler ikke for strømmen de bruker og over tid betyr det store kostnader. Med en ladestasjon har du som eiendomseier tilgang til funksjoner og tjenester som gjør administrasjonen av ladestasjonene enkel. Med en smart betalingsløsning kan du selv bestemme prisen for ladingen og dekke investeringen.

Les mer om betalingsløsning

Vi oppsummerer: Halvladede firmabiler og sikringer som går på grunn av lading i stikkontakter koster bedriften mer enn den smaker. Det er viktig å være godt pålest og klar over brannrisikoen lading i vanlige uttak medfører. Ladestasjoner er en investering for fremtiden som lønner seg i det lange løp.

Les mer om hva vi mener med en framtidssikret ladeløsning

Tenk langsiktig – velg ladeløsning med OCPP

Velger dere en åpen ladeløsning (OCPP) som er kompatibel med flere systemer står dere fri til å bytte leverandør. Ulempen med å være bundet til en leverandør er at de kanskje går konkurs eller helt enkelt ikke har ambisjoner om å følge med i utviklingen. Tenk langsiktig og utgå fra at deres behov og ønsker kan endre seg over tid. Har dere ladebokser som ikke er knyttet til en fast tjenesteleverandør kan dere enkelt bytte om dere vil koble dere til en annen OCPP-basert leverandør som tilbyr nye smarte tjenester som passer dere bedre ved en senere anledning.

 Ta neste skritt – ta et møte med oss!

Kanskje dere allerede har kommet et stykke på vei og vil vite mer? Ta et uforpliktende møte med oss, der vi ser nærmere på hvilken ladeløsning som passer dere best

Kontakt oss i dag!


 


Lade eiendom
Lade bedrift
;