24.05.2022 | 3 min

Lastbalansering: effektiv lading uten at nettet overbelastes


Jo flere ladestasjoner dere har på parkeringen, jo klokere er det å sørge for at det finnes lastbalansering mellom eiendom og ladere. Da lader alle bilene på maksimal tilgjengelig effekt uten at dere trenger å utøke størrelsen på sikringen, som kan bli kostbart i lengden. I tillegg er det mye enklere å utvide et ladeanlegg som er lastbalansert uten at dere trenger å bekymre dere for at strømmen ikke strekker til.

Lastbalansering kort forklart

Kort forklart kan man si at lastbalansering justerer hastigheten på ladingen basert på den tilgjengelige strømkapasiteten i eiendommen. Det gjør at man kan lade bilen uten at hovedsikringen blir overbelastet, fordi strømmen til enhver tid holdes under den fastsatte grensen.

Bra løsning og strøm til alle

Lastbalansering gjør altså at tilgjengelig strømkapasitet i huset går til lading av elbilene. Det gjør at man lader mer effektivt når forbruket er lite, for eksempel på natten. Det er ikke nødvendig å oppgradere strømkapasiteten i eiendommen eller ha en egen kurs for ladingen.

Trygt og sikkert å utvide

En annen fordel er at man kan utvide antall ladere mye enklere enn på parkeringer som har en ”fast” mengde strøm per lader, lastbalanseringen gjør at strømkapasiteten uten problemer kan fordeles mellom flere ladere i fremtiden.

Flere måter å lastbalansere på

Med lastbalansering ladeboksene setter dere en maksgrense for hvor mye strøm laderne kan forbruke, og strømmen fordeles mellom laderne slik at alle får strøm uten at sikringen går. Lastbalanseres både ladebokser og eiendom kan dere også balansere mot eiendommens totale forbruk, slik at det som blir til overs kan brukes til ladning av elbiler ved behov.

Lastbalansering med Vattenfall InCharge

Vattenfall Incharge benytter seg alltid av lokal lastbalansering. Det gir en rekke fordeler med responsiv lastbalansering som fungerer selv om det skulle være problemer med oppkobling mot internett. Vi benytter oss også av en rekke ulike lastbalanseringsprofiler og kommer gjerne med en anbefaling om hvilken profil som passer dere best.

 Vil dere vite mer om våre ladeløsninger? Les mer på incharge.vattenfall.no, og kontakt oss så prater vi gjerne lenge og varmt om lastbalansering!


Lade borettslag
Lade Industri
Lade eiendom
Ladestasjon Hotell
Lade bedrift
Partnerskap
;