09.03.2022 | 3 min

 

For deg som er eiendomseier

 

Tenk på dette før dere installerer ladestasjoner på eiendommene deres


Selv om det er når ladestasjonene er installert at dere virkelig kan føle dere som stasjonseiere, er det smart å ha tenkt gjennom noen ting før dere starter prosessen. Dette for å få en gjennomtenkt løsning som dekker behovene, men også for at dere skal få en ladeløsning dere kan leve med i lang tid fremover og en samarbeidspartner som er der for dere gjennom hele prosessen.

Når dere leter etter den beste ladeløsningen for eiendom, er det mye å tenke på. Behov skal analyseres, kostnader skal sammenlignes, forutsetningene skal identifiseres og til slutt skal en bra leverandør velges.

Behov

Gå igjennom behovene ut fra både ladeeffekt og ønsket antall ladestasjoner. Hvordan det ser ut nå og i de neste årene – tenk skalerbart og fremtidssikkert. For de ansatte er det en fordel at dere velger en løsning som gjør det enkelt å betale, og unngå fordelsbeskatning.

Kostnader

Husk at det koster å dra strøm, så plasser ladestasjonene sentralt. Da slipper dere unødvendig grunn- og anleggsarbeid og reduserer kostnadene. Vurder også om dere selv ønsker å velge hvilken pris dere vil sette på ladingen, og velg i så fall en operatør der dette er mulig.

Forutsetninger

Det kan være lurt å fokusere på antall ladepunkt og ikke antall ladestasjoner. Ladestasjonene har en eller to uttak, og en ladestasjon med to uttak har dermed mulighet for å lade to biler samtidig.


Lade eiendom
Lade bedrift
;