18.03.2021 | 4 min

Øk verdien på borettslaget – invester i elbiler


Salget av elbiler øker raskt og etterspørselen etter ladealternativer øker. Behovet for lading av elbil er spesielt stort der vi parkerer over lengre tid - og mesteparten av den tiden er jo hjemme. Borettslag som kan tilby elbillading til sine beboere vil derfor være mer attraktiv når man leter etter bolig.

Elbiladere i borettslaget, er det virkelig nødvendig? Kanskje har man ulike meninger når saken blir diskutert på borettslagets styremøte. Men med stadig økende antall elbileiere i landet er det naturlig at etterspørselen etter å kunne lade sin bil i sitt borettslag øker. De borettslag som allerede har investert i elbilladere, kommer til å være attraktiv for flere, og verdien på boligene stiger.

Borettslag med elbilsladere vinner i valg av bolig

Som boligkjøper vil du ikke bare kjøpe en leilighet du liker, men også et hjem som tilfredsstiller dine daglige behov. Det er flere ting som skal klaffe for at hverdagen skal fungere smidig. Alt fra nærheten til offentlig transport og barnehage til treningsstudio er inkludert i vurderingene man gjør før et eventuelt boligkjøp.

Det er nettopp i hjemmet vi først og fremst ønsker å lade elbilen vår. Og titter man på elbilsalget i Norge som er stadig stigende, forstår man at behovet for lading i hjemmet bare kommer til å bli større.

Nullutslipp på alle nybiler fra 2025

Fra 2025 har regjeringen satt som mål at alle nybiler solgt i Norge skal være nullutslipp. For elbileieren som leter etter bolig er elbillading en selvfølgelighet for å få hveredagen til å rulle på bra. Elbillading er rett og slett noe de er villige til å betale for.

 

 

Lade borettslag
;