20.10.2021 | 4 min

Sammen drar vi lasset: Tilskudd og støtteordninger for elbil og lading i bedrifter


Å bidra til et bedre klima skal lønne seg for bedrifter, og det finnes flere tilskudd og støtteordninger tilgjengelige når dere har bestemt dere for å investere i miljøvennlige kjøretøy, eller ønsker å etablere infrastruktur for lading. Her kommer en oversikt over hvor det finnes penger å spare!

Nullutslippsfondet fra Enova skaper konkurransekraft

Enova forvalter, på oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD),  et nullutslippsfond for næringstransport finansiert over statsbudsjettet. Fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom nullutslippsløsninger. Gjennom fondet kan man søke forskjellige tilskudd for næringstransport. Potensialet for å redusere både drivstoff-forbruk og utslipp innen landtransport er stort, og Enova kan bidra til å øke konkurransekraften for transportører ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.

Biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner 

Alle virksomheter som ønsker å investere i kjøretøy/anleggsmaskiner kan søke om støtte, også leasingselskap. Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene på investeringen, for små og mellomstore bedrifter inntil 50 prosent. 

Tunge elektriske kjøretøy

Enova kan dekke opp til 40 %av merkostnadene ved kjøp av tunge elektriske kjøretøy over 4,25 tonn, som elektrisk lastebil eller turbuss. Søknadsprosessen er enkel, og du får raskt svar. 

Elektrisk varebil

Støtten er på mellom 15 000 kr og 50 000 kr, avhengig av bilens størrelse. Bilforhandleren søker for dere når dere bestiller bilen. Har man fått innvilget støtte til innkjøp av elvarebil, er det også mulig å søke støtte til lader for bilen. 

Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

For at flere skal ta skrittet å velge elbil trengs det grunnleggende tilbud av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte.Støtten tildeles gjennom en konkurransebasert ordning som lyses ut med egen søknadsfrist. Både offentlige og private aktører kan søke.  

Resultater som gjør forskjell

Enovas støtteordning har stor innvirkning på bedrifters reise mot mer livskraftige forandringer. Under ser du nøkkeltall for prosjekter støttet av Enova de siste 12 månedene *. 

Antall støttede prosjekter:

4 924

Støtte tildelt:

3,4 mrd. kr.

Resultat energireduksjon:

1,411 TWh

* Kilde: enova.no 

Flere fordeler for bedrifter som ønsker å gå over til elektrisk transport

 I enkelte kommuner kan man søke kommunal støtte til infrastruktur for elbiler, for eksempel i Oslo og BergenTa kontakt med din kommune for mer informasjon om tilskuddsordninger for bedrift. Enkelte fylker har også vedtatt å gi fritak for bompenger. I Oslo Kommune har man kunne kjøre gratis gjennom bomringene siden mars 2020, og elvarebiler parkerer gratis på alle kommunale plasser (Ikke ladeplasser). I tillegg kan det bli enklere for bedrifter å vinne offentlige anbud, dersom man går til anskaffelse av elbiler. Miljøkrav ofte er en betingelse for å oppfylle kvalifikasjonskravene i mange anbudskonkurranser. 

 

 


Lade bedrift
Lade Industri
Lade eiendom
;