05.04.2022 | 4 min

Tipsliste til styret i borettslag


Salget av elbiler øker raskt og Norge er allerede verdensledende når det gjelder antall elbiler i forhold til folketallet. Det er allerede helt tydelig at fremover kommer tilgangen til elbiladning i hjemmet være like naturlig som bredbånd. Når dere i styret ønsker å installere lademuligheter for elbil i borettslaget er det en del ting dere bør tenke på. Last ned tipslisten og start prosessen i dag!

Styret i borettslaget behandler mange ulike spørsmål, fra blomster i fellesarealet til regler i vaskekjelleren og fasaderenovering. Stort og smått i en salig blanding. Men at alle disse spørsmålene blir besvart er med på å skape en trivelig, tilgjengelig og trygg bosituasjon for alle.

Kanskje har det allerede kommet spørsmål om hvordan man skal komme i gang med elbillading. Hvor kan jeg lade min elbil? Hvorfor har naboene elbilladere, og ikke vi? Burde vi ikke tenke mer miljøvennlig? Det ene spørsmålet leder til det andre. Her har vi samlet tips og informasjon om elbillading, og hva dere skal tenke på hvis dere vil gi elbileiere mulighet å lade i borettslaget.

Hold deg oppdatert! Abonner på vårt nyhetsbrev.

Før dere installerer ladestasjoner i borettslaget

Kartlegg behovet i foreningen, og tenk langsiktig slik at dere har en løsning dere kan vokse med når behovet for lading øker.

• Elektrifisering av alle parkeringsplassene på en gang kan bli unødvendig dyrt hvis ikke det er et behov for alle plassene i nærmeste fremtid. Da kan det være en bedre idé å jobbe i etapper og utvide gradvis.

• De fleste ladeboksene kommer til å fungere i mange år, men det er ikke helt enkelt å vite nøyaktig hvor lenge de vil vare. Men en fornuftig periode å fordele kostnadene på er 6-8 år.

• Det finnes en del primære kostnader å ta i betraktning: ladeboks og installasjon, strøm som forbrukes og å dra strømledninger i eiendommen slik at tilstrekkelig strøm er tilgjengelig.

• Det er rimelig at beboerne som lader står for kostnadene for ladeboks, installasjon og strømforbruk. Foreningen er derimot ansvarlig for strømtilgangen.

• Undersøk hvilken sikring eiendommen har. Hvis det ikke er kjent, kan man kontakte sitt strømselskap.

• Tenk på hvor mange ladeuttak dere ønsker å installere, og hvilken effekt som passer. 3,7 kW er nok for de fleste behov ettersom lading skjer når bilen er parkert, noe den er store deler av døgnet.

• Strømselskap kan velges fritt uavhengig av hvem som er leverandør av strømnettet og kan være de samme som tilbyr ladeløsningen, eller noen annen. Fokuser i stedet på hvilken ladeoperatør som tilbyr den beste løsningen for foreningens behov.

• La foreningen stå for for strømmen. Det anbefales ikke å koble direkte på beboernes sikring til leiligheten, da det medfører flere risikoer.


Lade borettslag
;