Tenk deg en verden der du er på vei, opplever, reiser, henter, bringer og utforsker verden fra bilen – uten å forurense luften, uten å påvirke klimaet, uten å bekymre deg over begrensninger. Med Vattenfall InCharge er det mulig. Her og nå.

Når elbil blir det naturlige valget, tar vi sammen ansvar for fremtiden. Nøkkelen er en smidig ladeopplevelse – enkelt, smart og uten grenser. Hjemme, på jobb, ute på tur til alle de stedene du vil dra til. Derfor inviterer vi bedrifter, organisasjoner og byer med oss på reisen mot flere ladestasjoner i Norge, med oss som partner.

Vi oppfyller alle dine ladebehov
– fra ladestasjoner til programvare, service og en ukomplisert betaling eller fakturering. Sammen kan vi endre måten vi reiser, opplever og tar oss videre på. På rett vei inn i fremtiden.  

Vattenfall InCharge er et initiativ fra Vattenfall. Hos Vattenfall er målet en fossilfri verden i løpet av én generasjon. Vi bruker all vår kraft, kompetanse og nettverk for å gi deg alt du trenger for et mer klimasmart liv.

Vattenfall InCharge: før, nå og i fremtiden

Vattenfall InCharge er i dag en aktør på et marked i sterk vekst. Men hvordan begynte det? Susanna Hurtig var med fra starten og forteller i et intervju om reisen vår. 
 
Det første vi gjorde var å banke på døren hos Volvo og fortalte dem hva vi ønsket å gjøre og spurte om vi ikke skulle samarbeide. Det ville de gjerne, og samarbeidet med Volvo har vi nå hatt i 11 år. I dag har vi vokst både med vår produktportefølje og tjenester for å dekke behovene som oppstår underveis. Det er en spennende reise som ikke bare handler om elbiler, men også om en overgang til et fossilfritt samfunn. 
 
Vi avsluttet 2020 med at hele 54 %* av registrerte nye biler på det norske markedet var rene elbiler. Det er ingen tvil om at elbilen er fremtiden! 

 

 


 

Vattenfall InCharges historie

 

2016

I november 2016 ble InCharge lansert i Sverige. Elbileiere kunne for første gang bestille ladekort på nettsiden vårt og lade elbilen sin i InCharges offentlige ladenettverk. 

2017

I mai 2017 ble den første ladegaten i InCharges offentlige ladenettverk på Malmgårdsvägen i Stockholm innviet. Susanna Hurtig og Trafikborgarråd Daniel Helldén fortalte om satsingen. 

2018

InCharge produkter og tjenester tilbys nå også i Storbritannia, Tyskland og Nederland. Både offentlige og ikke-offentlige stasjoner begynte å vokse betydelig i Nordvest-Europa. Samtidig fåInCharge sin nåværende visuelle identitet. 

2019

Vattenfall InCharges produkter og tjenester lanseres i Norge, der elbilsalget allerede ligger i forkant. Både privatpersoner, borettslag og norske selskaper kan nå bli med i Vattenfall InCharge sitt ladenett. 

2020

Arbeidet med å legge til rette for hurtiglading av elbil i Nord-Norge innledes. 48 nye hurtigladere på 24 stasjoner skal installeres og driftes i tillegg til 24 ladestasjoner fra GARO, i et spennende samarbeid mellom Ishavskraft AS, Vattenfall og ABB.

 

 


 

Vårt mål: Et enkelt elbilsliv

Man antar at over 60 % av bilene som ruller på veiene i Norge vil være elbiler eller hybrider i 2030. Målet vårt er å gjøre livet med elektriske kjøretøy så enkelt som mulig. Det skal være enkelt å lade elbilen uansett hvor du er – hjemme, på jobben eller ute på veiene. Sammen med våre partnere driver vi utviklingen fremover gjennom et ladenettverk som strekker seg over landegrensene. 

Elbiler i Norge: Ved utgangen av 2020 var det ca 346 000 rene elbiler og ca 142 000 hybrider på norske veier ** 

Offentlige ladepunkter i Norge: Ca 17 250** 

* Kilde: SSB 
** Kilde: Motorvognregisteret og Opplysningsrådet for veitrafikken 

 


 

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

Kontakt oss